Eldhuset

Eldhuset
Julemarknad i Kvammegården foto OHB

Om oss i Eldhuset og på Montørstasjonen på Lærdalsøyri

mandag 19. mars 2012

Aktivitetsplanen 1.halvår 2012

Me held fram med å ha sykveldar måndagar frå kl 18.00, og ope hus med ulike aktivitetar kvar torsdag frå kl. 18.00 og utover.


Torsdag 22. mars: Nålefilting/toving av påskeegg/påskepynt.
Inga påmelding, møt opp om du ønskjer å vera med.


Tysdag 10. april: Strikkekafe - der Anne Kari, Ingrid og Bente også lærer bort tvibandstrikking. Kl. 18.00 - kom gjerne seinare om det høver best slik!
Ta med ditt eige strikkarbeid.
Ta gjerne med tynne pinnar og ullgarn - vi tek med rikeleg så det er ikkje noko du må.

Kaffi/te og god kake.


15. april. Søndagsskule: Sying av dokker. Ivana som bur i Årdal  viser korleis ein syr slike dokker som vart selde på julemessa.
Ta med saks, blyant, synåler, knappenåler og kvit og brun tråd.
Ho har med seg stoffpakker a kr 100 som ein kan få kjøpt,
eller ein kan bruka eige stoff.
Med dei ferdiglaga stoffpakkane vert dukkene raskare ferdig.
Pris: Opplysning om dette får du ved påmelding.
Tidsrom: Frå kl. 10.00 – 17.00. Matøkt.
Påmelding til Sissel Klunderud, tlf. 40293079


Torsdag: 26. april: Glasing/ måling på glas med Gerd Skalle som lærar.
Inga påmelding, møt opp om du ønskjer å vera med.


Torsdag 25. mai: Sommaravslutning og planlegging av marknad.


Lædalsmarknaden 2012 vert i år i helga 15. -17. juni.

Me vil ha butikk og kafe i Eldhuset.

Vårt tradisjonelle marknadslotteri vert halde også i år, og me vil satse på loddblokker denne gongen og.
Loddblokkene vil bli utsende til medlemmene i april/mai og laget håpar alle er viljuge til å selja. Husflidslaget ønskjer som før husflidsprodukt til gevinstar og vonar medlemmen vil bidra.

Om nokon av medlemmene ønskjer å vera med på veving kan dei kontakte Torbjørg Takle på mobil 94820087

God handarbeidsvår!!
Styret. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar