Eldhuset

Eldhuset
Julemarknad i Kvammegården foto OHB

Om oss i Eldhuset og på Montørstasjonen på Lærdalsøyri

søndag 19. februar 2012

Årsmøtet - styret skal ha meldingane innan i morgon!

Årsmøte 27.februar kl 19.00 på Kvammes.

1.-7.Vanlege årsmøtesaker
8.Val
9.Val av arbeids- og ansvarsgrupper
10.Arbeids- og aktivitetsplan

11.Innkomne saker

Styret oppfordrar medlemmane til å kome med ynskje om aktivitetar i 2012.
Innkomne saker må vere styret i hende innan 20.februar 2012.

Servering og utlodding, ta med gevinst til utloddinga.

Vel møtt!

onsdag 8. februar 2012

Årsmøte 27.februar kl 19.00 på Kvammes kafe
Innkalling til årsmøte for 2011

Til medlemmane i Lærdal husflidslag

Det vert halde årsmøte i laget den 27.februar 2012 kl 19.00 på Kvammes kafe.
1.-7.Vanlege årsmøtesaker
8.Val
9.Val av arbeids- og ansvarsgrupper
10.Arbeids- og aktivitetsplan
11.Innkomne saker

Styret oppfordrar medlemmane til å kome med ynskje om aktivitetar i 2012
.
Innkomne saker må vere styret i hende innan 20.februar 2012.

Det vert servering og utlodding.
Ta med ein gevinst til utloddinga.
Vel møtt!
Helsing styret i Lærdal husflidslag

torsdag 2. februar 2012

Årsmøte 27. februar 19.00 på Kvammes

Det vert årsmøte siste måndag i februar - meir info kjem!