Eldhuset

Eldhuset
Julemarknad i Kvammegården foto OHB

Om oss i Eldhuset og på Montørstasjonen på Lærdalsøyri

onsdag 8. februar 2012

Årsmøte 27.februar kl 19.00 på Kvammes kafe
Innkalling til årsmøte for 2011

Til medlemmane i Lærdal husflidslag

Det vert halde årsmøte i laget den 27.februar 2012 kl 19.00 på Kvammes kafe.
1.-7.Vanlege årsmøtesaker
8.Val
9.Val av arbeids- og ansvarsgrupper
10.Arbeids- og aktivitetsplan
11.Innkomne saker

Styret oppfordrar medlemmane til å kome med ynskje om aktivitetar i 2012
.
Innkomne saker må vere styret i hende innan 20.februar 2012.

Det vert servering og utlodding.
Ta med ein gevinst til utloddinga.
Vel møtt!
Helsing styret i Lærdal husflidslag

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar