Eldhuset

Eldhuset
Julemarknad i Kvammegården foto OHB

Om oss i Eldhuset og på Montørstasjonen på Lærdalsøyri

fredag 7. oktober 2011

Quilting og samansauming av tepper i tre deler


Dersom det er interesse for det kan
BenteO vise korleis quilte større tepper i overkommelege storleikar og sy saman teppet etterpå førstkomande måndag 10. oktober kl.19.00.
Gje melding på laerdal.husflidslag@gmail.com