Eldhuset

Eldhuset
Julemarknad i Kvammegården foto OHB

Om oss i Eldhuset og på Montørstasjonen på Lærdalsøyri

fredag 4. mai 2012

AVLYST - Søndagsskule med Ivana - elefantdukke!

Kurset er diverre avlyst!
Førstkomande søndag 6.mai er det søndagsskule frå 10-tida til 18-tida i Eldhuset med matpause.
Prisen for materialpakken er kr. 150,-

Kurset er ikkje fullt - det vert helde uansett.
Kurset har vore utlyst på FB - men har ikkje vore omtala her.
Ta kontakt med BenteO for meir informasjon.