Eldhuset

Eldhuset
Julemarknad i Kvammegården foto OHB

Om oss i Eldhuset og på Montørstasjonen på Lærdalsøyri

søndag 19. februar 2012

Årsmøtet - styret skal ha meldingane innan i morgon!

Årsmøte 27.februar kl 19.00 på Kvammes.

1.-7.Vanlege årsmøtesaker
8.Val
9.Val av arbeids- og ansvarsgrupper
10.Arbeids- og aktivitetsplan

11.Innkomne saker

Styret oppfordrar medlemmane til å kome med ynskje om aktivitetar i 2012.
Innkomne saker må vere styret i hende innan 20.februar 2012.

Servering og utlodding, ta med gevinst til utloddinga.

Vel møtt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar