Eldhuset

Eldhuset
Julemarknad i Kvammegården foto OHB

Om oss i Eldhuset og på Montørstasjonen på Lærdalsøyri

tirsdag 20. januar 2015

Klart for årsmøte på Biblioteket på skulen

3.februar 2015 klokka 18.00 på Biblioteket på Lærdalsøyri skule.
Vanlege årsmøtesaker – val, årsmelding og rekneskap.

Arbeidsplan og drøfting av lotteria til laget.
A
rbeidet med nytt strikketeppe er forlengst starta,
elles kjem det til å verte andre gevinstar der du har sjansen til å lære andre ny teknikkar!
 
Innkomne saker må vere styret i hende innan 27. januar 2015

Servering og utlodding, ta gjerne med gevinst!
Vel møtt til årsmøte!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar