Eldhuset

Eldhuset
Julemarknad i Kvammegården foto OHB

Om oss i Eldhuset og på Montørstasjonen på Lærdalsøyri

torsdag 3. november 2011

Har du huska hardangersaum på Søndagsskulen?

Minner om søndagsskulen førstkomande søndag 6. november med Monica Hunderi som lærer i hardangersaum.
Det er høve til å kjøpe materiale og matservering!
Påmelding til Sissel Klunderud 40293079


Dessverre hadde ingen funne det nødvendig å varsle vidare at den var avlyst!
Sorry!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar