Eldhuset

Eldhuset
Julemarknad i Kvammegården foto OHB

Om oss i Eldhuset og på Montørstasjonen på Lærdalsøyri

mandag 28. mars 2011

Søndagsskule med Jorunn - 3.april - har du meldt deg på?

Jorunn har funne fram oppskrifta til ein løpar som introduksjon til lappesaum for dei som ikkje har prøvd det før.
Elles reknar ho med at dei som vil halde fram med påbegynte prosjekt eller setje igong nye prosjekt, tek med seg dei.
Kofferten frå Sy- og strikkebui er klar til helga!
Har du symaskin - ta den med på søndag!

Jorunn er på Eldhuset på torsdag 31. mars og orienterer meir då!

- påmelding til Inga 40225540

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar